EN

ما بر آن هستیم تا با بهره گیری از توانمندی های علمی ، اجرایی و تجربی خود ارزشی مضاعف را بر محیط و فضای تحت فعالیتمان بیفزاییم و در مسیر ایجاد ، تجهیز و بهسازی مکان ها، هویتی منحصر به فرد را در بهینه ترین و شکوهمندترین حالت ممکن اش خلق کنیم تا ثمره حضور ما در تمامی هتل ها و اماکن اقامتی ذی شأن ،خود ارزشی وارسته بر مکان موجود باشد .

 

سیاست های کلی برند دکو شیرانی :

  • از آنجا که اولین برند با توانایی ارائه خدمات کامل در این حوزه فعالیت در ایران است ، دستیابی به جایگاه واقعی شرکت به عنوان طراح دکوراسیون و تأمین و تجهیز کننده اکثر هتل ها و اماکن اقامتی دارای استانداردهای سازمان گردشگری ایران.
  • با تجربه برخورداری از نظام مدیریت یکپارچه و اصول برند آفرینی ، کمک به ایجاد نگرش و درک این مهم در جامعه هتلداران و صاحبان سرمایه که طراحی و دکور سازی اماکن بر ارزش ویژه آن محیط افزوده و به آن هویتی منحصر به فرد می بخشد.
  • بهره مندی از تمامی پتانسیل های صنایع موجود کشور و درصورت نیاز ایجاد ارتباط های بیش از پیش با صنایع فعال در این حوزه در بازار جهانی برای بهینه سازی هرچه بیشتر فعالیت .
  • یکپارچه سازی و یکنواختی تمامی ارکان اقتصادی ، تجاری و سازمانی برند دکو شیوانی به منظور انجام فعالیت های خود در راستای اعتلای همه جانبه صنایع ساختمان ، گردشگری و هتلداری .