EN

بازطراحی و اجرای دکوراسیون

خدمات ویژه دکو شیوانی در بخش بازطراحی شامل تمامی انواع خدمات منحصر به فرد این شرکت است که مضاف بر آن با حفظ و نظر به پایبندی به میراث فضای موجود و نگاهی ویژه به شخصیت برند در حال فعالیت ، اقدامات باز طراحی و دکوراتیو نمودن محیط را پیش می برد. پیرایش و آرایش محیط موجود ، اصلاح ساختارها ، ایجاد و بهینه سازی فضای موجود، بهره گیری از اصول مدرن طراحی و تجهیز با به روزترین و کارامدترین برندها و تجهیزات ممکن از جمله اقداماتی است که در این بخش از خدمات شرکت دکوشیوانی قابل ارائه می باشد.